Nieuwsbrief September: Jaarverslag Voorlichting

Verslag voorlichting

Er zijn dit jaar weer veel mensen verder geholpen die nieuwsgierig waren naar studeren in het buitenland. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling hierbij was het officieel lanceren van onze nieuwe website in de eerste maanden van het bestuursjaar. De website is een stuk overzichtelijker en geeft een beter beeld van waar NWS voor staat. De grootste vooruitgang van de nieuwe website is de nieuwe functie waarmee NWS-leden elkaar direct via de site kunnen aanschrijven. Op die manier kunnen leden direct met mensen in contact komen die studeren of hebben gestudeerd in het land of de stad waar zij willen gaan studeren. Zo kunnen alle ervaringsverhalen over studeren in het buitenland die NWS-leden rijk zijn direct uitgewisseld worden met andere Nederlanders. Dit geeft een unieke kans meer te weten te komen over waar je wilt gaan studeren. Persoonlijke ervaringen geven immers een vollediger beeld van een studie, stad of land dan welke glossy brochure ook! Gedurende het jaar heb ik de functie langzamerhand meer gebruikt zien worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit zo door zal gaan in het aankomende jaar.

Een tweede grote stap vooruit in het voorlichten van studenten is de NWS Scholierendag die dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt in samenwerking met het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Tot dit jaar hadden we nog een onderdeel tijdens de NWS-dag waarbij geïnteresseerde scholieren in contact konden komen met studenten. Dit jaar hebben we er echter toe besloten om een aparte NWS Scholierendag te organiseren, om zo meer voorlichting te kunnen geven aan avontuurlijke scholieren die meteen hun bachelor in het buitenland te willen doen. Naast een presentatie van Oxford University zal er een informatiebeurs plaatsvinden met daarop voorlichters over studeren in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Schotland en Zweden. Ook zal er een groot aantal NWS-leden deelnemen om hun ervaring persoonlijk te delen met de scholieren op de dag. De dag zal plaatsvinden op 7 september. In de volgende nieuwsbrief kan je een uitgebreid verslag van de dag verwachten.

Natuurlijk heb ik naast deze grote nieuwe projecten ook nog gewoon direct mensen verder geholpen die ons aanschreven met vragen over studeren in het buitenland. Ook merk je dat langzamerhand de Facebookgroepen steeds meer gebruikt worden om onderling ervaringen uit te wisselen en om advies te vragen. Je merkt dus dat NWS zich langzamerhand echt weet neer te zetten als hèt netwerk voor Nederlandse studenten in het buitenland!

Met al deze dingen in mijn achterhoofd kijk ik tevreden terug op het afgelopen jaar. Ik voel me bevoorrecht om aan NWS te hebben mogen bijgedragen en wil graag iedereen bedanken die mij daarmee heeft geholpen. Ik wens mijn opvolger, Lune Zijnen, veel success met het voortzetten van de functie, en hoop dat zij haar jaar als Bestuurslid Voorlichting net zo uitdagend en voldoening brengend zal vinden als ik!

 

Krijn van Eeden

Bestuurslid Voorlichting 2012-2013

Heythrop College – University of London