Bestuur

Het Bestuur van Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting en de activiteiten van haar netwerk. Het Bestuur bestaat uit vijf tot acht part-time vrijwilligers die jaarlijks geselecteerd worden uit de NWS-leden. Zij worden bijgestaan door de Raad van Toezicht en het Comité van Aanbeveling.

Het NWS-bestuur 2016-2017 bestaat uit de volgende zeven personen: Marius Kat, Meeke Roet, Daro Nakshbande, Isabella Lam, Douwe van der Stroom, Tycho Sikkenk en Dennis Potter. Informatie over de oud-besturen van NWS is hier te vinden.

Het NWS-Bestuur 2016-2017

NWS-bestuur 2016-2017  V.l.n.r.: Marius Kat, Douwe van der Stroom, Meeke Roet, Daro Nakshbande, Tycho Sikkenk. Op de foto ontbreken Isabella Lam en Dennis Potter.

Marius Kat – Voorzitter
Marius Kat is voorzitter van Nederlandse Wereldwijde Studenten in het bestuursjaar 2016-2017. Hij heeft zijn middelbare school afgemaakt aan het United World College in Mostar. Hierna heeft Marius aan de University of Oxford gestudeerd en een tweetal jaren gewerkt in fondsenwerving en belangenbehartiging. Dit jaar volgt Marius een Masters in Public Policy aan SciencesPo in Parijs. De voorzitter is te bereiken op het volgende e-mailadres: voorzitter@wereldwijdestudenten.nl

Tycho Sikkenk – Bestuurslid Clubs & Netwerk en Penningmeester  
Tycho Sikkenk is als bestuurslid Clubs & Netwerk het aanspreekpunt voor alle NWS-clubs. Daarnaast is hij penningmeester van NWS. Hij haalde zijn bachelor aan het University College Utrecht met een uitwisselingssemester in Guadalajara, Mexico. Hierna vertrok hij voor een jaar naar Imperial College London voor een master Theoretical Physics, wat hij op dit moment opvolgt met een PhD in Utrecht. Tycho is te bereiken op de e-mailadressen clubs@wereldwijdestudenten.nl en penningmeester@wereldwijdestudenten.nl.

Daro Nakshbande – Bestuurslid Voorlichting & PR
Daro is als bestuurslid Voorlichting & PR van NWS het aanspreekpunt voor scholieren, studenten, leraren en decanen over studeren in het buitenland. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor interviews met studenten, promotie in de media en suggesties voor de inhoud van de website. Daro heeft zijn middelbare school afgemaakt aan het United World College of the Atlantic in Wales. Op dit moment studeert hij Human, Social and Political Science aan de University of Cambridge. Hij is bereikbaar op voorlichting@wereldwijdestudenten.nl en pr@wereldwijdestudenten.nl.

Douwe van der Stroom – Bestuurslid Partners
Douwe van der Stroom heeft als bestuurslid Partners contact met de zakelijke partners van NWS. Na geselecteerd te zijn voor een beurs, vertrok hij naar Italië om aan het United World College zijn laatste twee jaren van de middelbare school af te maken. Sindsdien is hij in Londen te vinden waar hij momenteel zijn laatste jaar BSc Economics & Management afmaakt aan King’s College London. Afgelopen jaar liep hij stage bij de Nederlandse Britse Kamer van Koophandel. Douwe is te bereiken op het volgende e-maildres: partners@wereldwijdestudenten.nl

Isabella Lam – Event Manager
Isabella Lam coördineert als Event Manager de organisatie van onder meer de NWS-dag, de Dutch Departure Drinks en de NWS-Scholierendag. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de activiteiten rondom het 10-jarig lustrum van NWS. Ze haalde haar bachelor bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met een uitwisselingssemester aan Keio University in Japan. Op dit moment volgt ze een Research Master Organizational Science & Public Administration in Utrecht. Isabella is te bereiken op het e-mailadres
events@wereldwijdestudenten.nl.

Meeke Roet – Bestuurslid Belangenbehartiging & Secretaris 
Meeke Roet is als secretaris en bestuurslid Belangenbehartiging enerzijds verantwoordelijk voor het administratieve reilen en zeilen van de vereniging en anderzijds voor het vertegenwoordigen van NWS-leden in de politiek en bij relevante instanties. Ze haalde in 2014 haar bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen met een uitwisselingssemester in Melbourne, waarna ze vertrok om een jaar Chinees te studeren aan Zhejiang University in Hangzhou. Dit collegejaar hoopt ze het tweede en laatste jaar van haar master Economics af te ronden aan de Universität Bonn. Meeke is te bereiken op de e-mailadressen secretaris@wereldwijdestudenten.nl en belangenbehartiging@wereldwijdestudenten.nl.

Dennis Potter – Bestuurslid IT (met ingang van oktober 2016)