Nieuwsbrief September: Jaarverslag PR & Promotie

Verslag PR & promotie

Bij mijn aantreden hadden we wilde plannen: opiniestukken in landelijke kranten, luidkeels commentaar leveren op Haags politiek beleid, aan tafel bij Pauw & Witteman! We zouden in een handomdraai wel even haarscherp uitleggen waarom studeren in het buitenland zo mooi is, een investering die zich op alle fronten dubbel en dwars terugverdient.

De realiteit bleek uiteraard weerbarstiger. Als Bestuurslid PR & promotie bestond mijn voornaamste dagelijkse taak uit het minutieus in de gaten houden van mijn e-mail-inbox, die zich al rap begon te vullen met kleinere en grotere verzoeken. Vaak konden we snel aan deze verzoeken voldoen, soms bleken het welhaast onmogelijke vragen te zijn. Ik herinner mij de keer dat we via een niet nader te noemen op meisjes gericht tijdschrift het verzoek kregen contactgegevens aan te leveren voor een buitenlandstudente tussen de 13 en 18 jaar. Buitenlandstudenten zijn doorgaans wel pienter, maar vijftienjarigen zijn toch ook voor NWS voorlopig nog een brug te ver… Niettemin, mocht er een vijftienjarig NWS-lid bestaan, dan kan zij zich melden via j.scholten@wereldwijdestudenten.nl en zal een officiële rectificatie aan het meisjesblad volgen.

Naast het dagelijkse beantwoorden van e-mails uit den vreemde behoorde ook tot mijn taken het verzamelen van kopij voor de nieuwsbrieven en het helpen coördineren van al onze mailings. Uiteindelijk hebben we gedurende het jaar enige tientallen berichten naar onze leden verstuurd. Veel van de daarin opgenomen artikelen en berichten hebben ook hun weg gevonden naar onze geheel vernieuwde website, die ik, na wat aanvankelijke terughoudendheid in verband met lacunes in mijn eigen technische kennis, uiteindelijk met veel plezier heb bijgehouden en geüpdatete. In de pers is NWS uiteindelijk nog enige malen genoemd, onder andere in een alleraardigst artikel in het Financieele Dagblad, dat via diezelfde website te vinden is.

Naast mijn kerntaken op promotie- en communicatievlak ben ik het afgelopen jaar ten slotte ook nog ‘chef sprekers’ geweest, waardoor ik met het nodige geduld (en gelukkig heel veel ondersteuning van de rest van het bestuur) een aantal interessante mensen bereid heb gevonden voor onze leden te spreken, op de NWS-dag en bij de Dutch Departure Drinks.

Ik ben met heel veel plezier uw redacteur voor deze nieuwsbrief geweest en hoop dat ook dit laatste ‘jaarverslag’ de talrijke werkzaamheden van NWS wat zichtbaarder en concreter heeft gemaakt voor de leden, wier aantal nog altijd in hoog tempo groeit. We laten de vereniging achter na een gezond en actief jaar en in zeer goede handen, dus als uitgaand bestuur kijken we tevreden terug.

Er rest mij derhalve niets anders dan mijn opvolger Nick Hirschstein, die vanuit het Hoge Noorden ook NWS weer tot nieuwe hoogten zal gaan leiden, alle succes toe te wensen. Ikzelf zal van harte betrokken blijven bij de activiteiten van NWS en wil jullie oproepen om hetzelfde te doen!

Het was me een waar genoegen.

Zeer hartelijke groet,

Jan Willem Scholten

Bestuurslid Promotie & PR 2012-2013

University of Oxford / Diplomatische Akademie Wien